Zakres pracy:

Stworzenie loga, ilustracji i strony internetowej

Rok wykoanania

2018