Klient:

Tarta tata – muzyka ze świata. 

Zakres pracy:

Stworzenie logo dla fundacji zajmującej się zajęciami muzycznymi dla dzieci.

Rok wykoanania

2019